Tag Archives: tặng quà nhân viên

Quy định về chi phí quà tết tặng cho nhân viên

Theo quy định trên chi phí mua quà tết cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lợi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân … Vậy vì sao […]