Tag Archives: kế toán kiểm toán vĩnh phúc

CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

chi phí được trừ và không được trừ

Thuê xe ôm, thuê xe ô tô của cá nhân vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn xử lý sao? Kế toán Vietlink xin hướng dẫn cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. Câu hỏi: – Kính gửi cổng thông tin […]