Tag Archives: Dịch vụ kế toán Vietlink

Hướng dẫn làm báo cáo quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC. Hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN gồm: – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN. Chi tiết: Hướng dân lập tờ khai […]

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

luật lao động 2012, kế toán vietlink

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———óóó———- …………., ngày …. tháng … năm ……… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Số: …………./HĐLĐ/……….. Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: NGUYỄN VĂN KHÁNH Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ:  GIÁM ĐỐC   Đại diện cho (1): CÔNG […]

BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN BỞI VÌ:

Trong xu thế nền kinh tế nước nhà đang phát triển như hiện nay, thì doanh nghiệp nào cũng cần phải có một hệ thống nội bộ làm việc vững chắc và đi liền với đó là phải có một  bộ phận kế toán chuyên nghiệp, tuy nhiên đối với những doanh nghiệp còn non […]