DN thuê cá nhân vận chuyển bằng xe ba gác, xe máy (Xe ôm), may gia công, có là chi phí thuế TNDN?

Để trả lời câu hỏi này, tôi và các bạn cùng tìm hiểu hai công văn sau đây:

– Công văn số 22684/CT-HTr ngày 22/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội.
Công văn số 2019/CT-TTHT ngày 9/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM.

– Như vậy trường hợp Doanh nghiệp có thuê các cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe máy, may gia công với mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.
– Căn cứ vào Hợp đồng; Chứng từ chi tiền; Chứng từ khấu trừ thuế => Doanh nghiệp lập Bảng kê 01/TNDN để hạch toán vào Chi phí hợp lý.
– Nếu tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ Thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, trừ trường hợp cá nhân có lập cam kết thu nhập thấp thì miễn khấu trừ. Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.