Thuê tài sản cá nhân dưới 100 triệu cần những thủ tục gì để chi phí đó là hợp lý khi tính thuế TNDN?

Doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân dưới 100 triệu / năm cần những loại chứng từ gì và có phải công chứng hợp đồng không, có phải nộp thuế GTGT, TNCN, Lệ phí môn bài… hay không? Làm sao để chi phí đó là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Để giải đáp thắc mắc này ketoanvietlink.com xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

  1. Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014

Theo khoản 7 điều 1 TT 119/2014/TT-BTC này thì:

Khoản 7 điều 1 TT119/2014/TT-BTC:  Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Nguyên tắc khai thuế.
Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.
Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì KHÔNG phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế KHÔNG thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này. à (Như vậy là miễn thuế GTGT, TNCN và KHÔNG có hóa đơn)

Cá nhân có tài sản cho thuê mà doanh thu dưới 100 tr/ năm thì được miễn thuế GTGT

  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016

Theo khoản 1 điều 3 NĐ139/2016/NĐ-CP  thì:

Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. à (Như vậy là miễn lệ phí môn bài)

  • Công văn số 4528/TCT-PC ngày 02 11/2015 của Tổng cục Thuế

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13

Đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015) sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có nhu cầu.

KẾT LUẬN: Nếu cá nhân cho thuê tài sản mà Doanh thu một năm dưới 100 triệu đồng thì sẽ KHÔNG phải nộp thuế TNCN, GTGT và lệ phí môn bài, và hợp đồng KHÔNG cần phải công chứng!

Như vậy: Chí phí thuê văn phòng của doanh nghiệp khi thuê của cá nhân cần có Hợp đồng thuê tài sản dưới 100 triệu (không cần công chứng). Chứng từ thanh toán (không nhất thiết phải chuyển khoản theo điều 2.4 khoản 2 điều 4 TT96 vì không có hóa đơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.