Cách Hạch Toán Tiền Phạt Nộp Chậm Thuế

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào, có những thời điểm phát sinh tiền thuế phải nộp nhưng do muôn vàn lý do mà doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra thông báo truy thu tiền chậm nộp, tiền phạt. Vậy thì sau khi nộp số tiền phạt này vào ngân sách nhà nước thì kế toán định khoản, hạch toán nghiệp vụ này như thế nào? Sau đây Ketoanvietlink.com xin chia sẻ cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế.

BƯỚC 1 : Khi nhận được thông báo hay quyết định của Cơ quan Thuế

  • Kế toán định khoản như sau:

Nợ TK 811: Chi phí khác

              Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp.

 

Ví dụ: Công ty TNHH Công Nghiệp Hà Nội nhận được thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền nộp chậm thuế số: 24074/TB-CCT-QLN ngày 12/07/2019 và bảng kê tổng hợp số tiền nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp như sau.

Hình 1: Thông báo số 24074/TB-CCT-QLN ngày 12/72019

Theo thông báo trên các bạn thấy công ty TNHH Công Nghiệp Hà Nội có 2 tiểu mục phải nộp là tiền chậm nộp thuế TNDN, thuế GTGT . Các bạn  hạch toán như sau:

Hình 2: Bản kê tiền phạt và tiền chậm nộp thuế TNDN, GTGT

Nợ TK 811: 17.882

Có TK 3339: 17.882 ( tiền chậm nộp )

BƯỚC 2: nộp tiền qua mạng etax

Truy cập vào trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn Lập giấy nộp tiền và nộp.

Chi tiết các bạn có thể xem video dưới link youtube sau:

Link youtube: https://youtu.be/ZpMBFJkEsjM

BƯỚC 3: HẠCH TOÁN SAU KHI NỘP TIỀN PHẠT

  • Hạch toán khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339        17.882

Có TK 112        17.882

  • Cuối kỳ kế toán kết chuyển:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 : Chi phí khác

Lưu ý: Theo khoản 2 điều 6 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 thì các khoản tiền phạt vi phạm hành chính, vi phạm giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kế, vi phạm luật thuế bao gồm cả tiền nộp chậm thuế sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  • Cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN các khoản chi phí này sẽ được đặt ở mục chi tiêu B4 : Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  • Ketoanvietlink.com

Video hướng dẫn nộp tiền chậm nộp và định khoản.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpMBFJkEsjM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.