Nhân viên thử việc thì trong thời gian thử việc có bị khấu trừ thuế TNCN và đóng bảo hiểm không?

Nhân viên thử việc thì trong thời gian thử việc có bị khấu trừ thuế TNCN và đóng bảo hiểm không?

Vâng cũng có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này. Và hôm qua có 1 chị giám đốc công ty xây dựng cũng gọi hỏi DV kế toán Vietlink vấn đề tương tự đó là:

Công ty tôi có thuê nhân viên kế toán mới ra trường, tôi đang cho em đó ký hợp đồng thử việc 60 ngày (hai tháng)  và trả lương thử việc là 5 triệu/tháng. Vậy thu nhập của em ấy khi làm cho công ty tôi có phải khấu trừ thuế TNCN không?

Theo tôi được biết thì từ 2018 ký hợp đồng trên 1 tháng là phải đóng bảo hiểm rồi vậy hợp đồng thử việc của tôi với nhân viên kế toán đó là 2 tháng thì như thế là phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Vâng đây cũng là câu hỏi khá hay. Nhưng nếu mọi người mà nắm rõ quy định về thuế TNCN thì vế thứ nhất của câu hỏi là có phải khấu trừ thuế không thì đã rõ rồi.

Vì căn cứ theo TT 111/2013 có nói

– Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân

Như vậy với TH nếu làm theo cách này sẽ bị khấu trừ thuế 10% vì chị ấy đang trở với mức 5 triệu/tháng.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (108 triệu đồng/ năm) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Vâng đây chính là câu trả lời của kế toán vietlink: với chị ấy đó là sẽ làm bản cam kết 02 với nội dung là người lao động cam kết trong 3 tháng gần nhất đó là thu nhập duy nhất

(Ví dụ tại tháng 1 – 3/2018 nhân viên A chỉ làm duy nhất cho Công ty A và chỉ phát sinh thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thu nhập nơi thứ 02 = > Thuộc đối tượng được làm Cam kết 02/CK-TNCN và không phải khấu trừ 10% TNCN trước khi chi trả cho dù sang các tháng còn lại trong năm cá nhân A có thể làm ở các Công Ty # )

Còn về bảo hiểm thì sao: Lao động thử việc có phải đóng bảo hiểm không vì từ 2018 người lao động ký hợp đồng lao động trên 1 tháng là phải tham gia bảo hiểm rồi?

Vâng đúng rồi các bạn ạ người lao động thử việc sẽ không phải tham gia bảo hiểm vì:

Hợp đồng thử việc khác với hợp đồng lao động về nội dung giao kết (hợp đồng thử việc sẽ không phải có nội dung về bảo hiểm) nên các lao động thử việc ký hợp đồng thử việc theo quy định của bộ luật lao động sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc.

Tôi căn cứ theo điều 26 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13. ở đó có nói về nội dung của hợp đồng thử việc và so với nội dung của hợp đồng lao động thì hợp đồng thử việc sẽ KHÔNG phải có các nội dung:

  • e) Chế độ nâng bậc, nâng lương.
  • i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
  • k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Đó chính là những gì mà kế toán vietlink đã tìm hiểu và đã tóm tắt mang đến cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Tại vì chúng ta cũng chỉ quan trọng KẾT QUẢ như thế nào để mà áp dụng thôi. Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.