Mua ô tô cũ của cá nhân?

cách tính khấu hao

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân – Cách tính khấu hao

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì có được cho vào chi phí hợp lý không? Kế toán Vietlink xin hướng dẫn cách xử lý chi phí mua xe ô tô của cá nhân để đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và cách tính khấu hao.

 1. Cách đưa chi phí mua xe ô tô cũ vào chi phí hợp lý:Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT gồm:
  – Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.
  Ví dụ: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.Theo điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
  – Trường hợp tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

  Như vậy: Cá nhân (không kinh doanh) khi bán ô tô sẽ không phải nộp thuế GTGT và cơ quan thuế sẽ không cấp hoá đơn cho cá nhân đó.

  Theo khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN:
  – Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:
  – Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra

  Kết luận: Khi DN mua tài sản là xe ô tô của cá nhân (không kinh doanh) thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế GTGT thì DN cần chuẩn bị những giấy tờ sau để được đưa vào chi phí hợp lý:

  1. Bảng kê mua vào không có hoá đơn mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo TT 78 (Phải có chữ ký và đóng dấu của giám đốc)
  2. Chứng từ thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được (Vì đây là cá nhân, không phải là DN).
  3. Hợp đồng mua bán xe (Phải công chứng nhé)
  4. Biên bản bàn giao xe ô tô.
  5. Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô

  Nhớ là: Phải đi nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên Công ty nhé.

  Chi tiết hơn các bạn có thể xem thêm tại: Công văn Số 8626/CT-TTHT ngày 25/10/2013 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, và Công văn 1023/CT-TTHT ngày 13/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai

  2. Cách tính khấu hao xe ô tô cũ đã qua sử dụng:

  Theo thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

  a. Cách xác định nguyên giá xe ô tô (kể cả mua cũ và mới)

Nguyên giá   =  Giá mua thực tế  +  Các khoản thuế  +  Các khoản chi phí liên quan

– Giá mua thực tế là giá theo hợp đồng (được thể hiện trên bảng kê 01/TNDN)

Chú ý: – Nếu giá mua thực tế này cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua xe thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua xe cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 Các chi phí liên quan như: lãi tiền vay; chi phí vận chuyển; chi phí nâng cấp, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

VD: Công ty kế toán DV Kế toán Vietlink mua 1 xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân (không kinh doanh), giá trị theo hợp đồng (thoả thuận) là: 500.000.000. Lệ phí trước bạ: 60.000.000.

Cách hạch toán nguyên giá xe ô tô như sau:
Nợ TK 211: = 500.000.000
Có TK 112 = 500.000.000
Lệ phí trước bạ:
Nợ TK 211 = 60.000.000
Có TK 3339 = 60.000.000
Nợ TK 3339: 60.000.000
Có TK 112: = 60.000.000

=> Nguyên giá của xe ô tô: = 500.000.000 + 60.000.000 = 560.000.000

b. Cách tính khấu hao xe ô tô đã qua sử dụng:
(Ở đây chúng tôi lựa chọn phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng)

Mức trích khấu hao hàng năm  = Nguyên giá của TSCĐ
Thời gian trích khấu hao

 

Trong đó:
– Thời gian trích khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng được tính như sau:

Thời gian trích khấu hao = Giá trị mua thực tế x Thời gian trích khấu hao của xe ô tô mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45)
Giá bán của xe ô tô cùng loại mới 100% (hoặc của xe ô tô tương đương trên thị trường)

Xem thêm: Khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ

=> Mức trích khấu hao hàng tháng: = Mức trích khấu hao hàng năm / 12 tháng.

– Nếu mua về sử dụng ngay trong tháng:

Mức khấu hao trong tháng p/s  = Mức trích khấu hao theo tháng  X Số ngày sử dụng trong tháng
 Tổng số ngày của tháng p/s

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng  = Tổng số ngày của tháng p/s  – Ngày bắt đầu sử dụng   + 1

VD: Cùng với với ví dụ bên trên, công ty kế toán Thiên Ưng hướng dẫn cách tính khấu hao và hạch toán chi phí khấu hao như sau:

– Giá trị mua thực tế của xe ô tô là = 500.000.000
– Lây ví dụ giá bán của xe ô tô tương đương trên thị trường là: 1.000.000.000
– Thời gian trích khấu hao của xe ô tô mới cùng loại là: từ 6 – 10 năm (công ty lựa chọn 6 năm).

=> Thời gian trích khấu hao = (500.000.000 / 1.000.000.000) x 6 = 3 năm
=> Mức trích khấu hao hàng năm =  (Nguyên giá / thời gian trích khấu hao)
= 560.000.000 / 3 năm = 187.000.000/năm

=> Mức trích khấu hao hàng tháng = 187.000.000/ 12 tháng = 15.580.000/tháng

3. Cách hạch toán chi phí khấu hao xe ô tô đã qua sử dụng.

– Cùng ví dụ trên, hàng tháng công ty tiến hành hạch toán chi phí khấu hao xe ô tô như sau:
Nợ TK 641, 642… : 15.580.000
Có TK 214:  15.580.000

Chú ý: Trước khi trích khấu hao xe ô tô, các bạn nhớ là phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với chi cục thuế quản lý nhé.
Xem thêm: Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.