Giấy in cacbon 3 liên – in hóa đơn

1.050.000 

hóa đơn GTGT bằng giấy các bon tự hằn chữ cho các liên còn lại khi viết