“NGÀY LẬP HÓA ĐƠN KHÁC NGÀY KÝ HÓA ĐƠN” trên hóa đơn điện tử có hợp lệ không?

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Cục thuế tỉnh Long An ra công văn Số 2536/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh. Trong đó khoản 4. Về hóa đơn điện tử hướng dẫn trường hợp ngày lập hóa đơn khác ngày ký trên hóa đơn điện tử như sau:

==> Như vậy hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn khác ngày ký hóa đơn hoặc hóa đơn điện tử chỉ có ngày lập mà không có ngày ký hóa đơn thì hóa đơn điện tử đó vẫn được xem là hợp lệ để kê khai khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Công ty căn cứ ngày lập hóa đơn để kê khai thuế.

--> Download công văn 2536/CT-TTHT TẠI ĐÂY

https://youtu.be/tZ-jJVxnJ2E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.