Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài doanh nghiệp sẽ bị phạt?

lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khi chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài, chủ thể kinh doanh sẽ phải nộp phạt theo quy định của pháp luật. Vậy hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài, hạn nộp tiền lệ phí môn bài là khi nào và nộp chậm sẽ bị xử phạt thế nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây!

1. Thời hạn nộp tờ khai và thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

2. Mức đóng lệ phí môn bài của doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016(được hướng dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016), tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp tiền lệ phí môn bài với mức tiền như sau:

bậc lệ phí môn bài
bậc lệ phí môn bài

3. Mức phạt khi nộp chậm tờ khai, chậm nộp lệ phí môn bài 2019

Từ ngày 01/1/2017 thuế môn bài chuyển thành lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016, các quy định về mức phạt chậm nộp vẫn thực hiện theo các quy định về thuế.
a. Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nă 2013, mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

b. Mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài

Từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).
Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp.


Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế…

Hướng dẫn lập tờ khai 01/MBAI:

https://youtu.be/NYmIctczMAU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.