05 Lưu Ý Khi Kê Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế GTGT

      Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày, giờ  nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế. Rất nhiều kế toán lúng túng trong việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT nhất là các bạn kế toán viên mới ra trường, kế toán mất gốc ít va chạm thực tế chưa trải qua kinh nghiệm quyết toán thuế. Bài viết này ketoanvietlink.com, Dịch vụ kế toán tại Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn 5 lưu ý khi khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT cho các bạn!

  1. Sai đâu sửa đó

Nếu Doanh nghiệp của các bạn kê khai theo tháng (Quý) thì sai sót phát sinh ở tháng (Quý) nào thì quay lại đúng tháng đó (Quý đó) kê khai bổ sung, điều chỉnh. Sai ở chỉ tiêu nào, tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. VD: Quý 1 năm 2018 công ty CP DV và TM Thành Công kê khai thuế trên tờ khai 01/GTGT và nộp cho cơ quan thuế. Nhưng đến Quý 2 năm 2019 kế toán mới phát hiện là kê khai thiếu 01 hóa đơn đầu ra trị giá trước thuế là 1 tỷ, VAT 10% là 100 triệu.

Hình 1: Điều chỉnh bổ sung tờ khai do kê khai sai

Kế toán tiến hành mở tờ khai Q1/2018 ra và mở tờ khai KHBS để điều chỉnh thành số đúng.

  1. Không phải cứ khai bổ sung là bị phạt

Chỉ những sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp mới bị phạt chậm nộp và số tiền chậm nộp được tính bằng:

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế phải nộp x 0.03% x ngày chậm nộp

VD: Công ty CP DV và Thương Mại Thành Công Q1/2018 kê thiếu 01 hóa đơn 1tỷ và VAT 10% là 100 triệu và tờ khai Q1/2018 tị chỉ tiêu 43 không còn số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau, thì đến ngày 8/8/2019 phát hiện sai sót kê khai bổ sung, điều chỉnh số ngày chậm nộp sẽ là 463 ngày:

Và Số tiền phạt chậm nộp = 100.000.000×0.03%.463 = 13.890.000đ

Hình 2: Tờ khai bổ sung GTGT

  1. Không phải cứ quên không kê khai là khai bổ sung

Theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Như vậy bạn chỉ phải khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra hoặc khai thừa hóa đơn đầu ra. Còn nếu quên không kê khai hóa đơn đầu vào, bạn có thể khai trực tiếp vào kỳ kê khai hiện tại, và không bị khống chế thời hạn kê khai.

  1. Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung

VD: kỳ kê khai Q1/2018, Công ty CP DV và Thương Mại Thành Công bạn có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43) là 150tr.

Do kế toán đã khai sai, và bạn đã làm tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 08/08/2019. Số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai bổ sung, điều chỉnh là 50 triệu, giảm 100 triệu so với tờ khai gốc. Tại kỳ kê khai thuế quý 2/2018, chỉ tiêu 22 bạn điền số liệu là 150triệu (số liệu của tờ khai lần 1 chuyển sang chứ không phải số liệu của tờ khai bổ sung, điều chỉnh chuyển sang).

Trong trường hợp này, số liệu tại chỉ tiêu 22 tại kỳ khai thuế quý 2/2018 vẫn phải là 150triệu (Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang tại tờ khai lần đầu), và phần khai chênh lên là 100 triệu, bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý 3/2019.

  1. Ghi phần lý do tại bảng khai bổ sung

Ở tờ kê khai bổ sung, điều chỉnh bạn nhớ ghi vào phần 2. Lý do khác để giải trình lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé các bạn, để nắm được là tại sao lại làm tờ khai bổ sung này. Và làm cơ sở để giải trình với cơ quan thuế sau này. Chúc các bạn thành công!

Video liên quan: 

https://youtu.be/KyqYEwbJqhs

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.