Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Quy định về chi phí quà tết tặng cho nhân viên

Theo quy định trên chi phí mua quà tết cho nhân viên là một khoản chi có tính chất phúc lợi, được tính vào chi phí được trừ, nhưng tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân … Vậy vì sao […]

Thời Điểm Xuất Hóa Đơn GTGT

    Căn cứ pháp lý Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014. Theo đó tại khoản a, điểm 2, điều 16 ghi rõ Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa,  cung cấp dịch vụ, hoặc trong đơn vị xây lắp được ghi cụ thể như sau: Thời điểm lập hóa đơn […]

05 Lưu Ý Khi Kê Khai Bổ Sung Điều Chỉnh Thuế GTGT

      Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày, giờ  nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế. Rất nhiều kế toán […]

Mất Hóa Đơn GTGT và Mức Phạt

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, với trí tuệ nhân tạo IA, cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Việc mua bán thông qua môi trường Internet đang là một xu hướng tất yếu. Hình thức bán hàng online có cơ hội phát triển mạnh mẽ, nó đang dần thay thế cách thức […]